PREGLED USLUGE

Možda o ovoj usluzi ne razmišljate kada je sve kako treba. Ipak, dobro je znati da su vam i u trenucima problema s vašim vozilom, iskusni i djelotvorni djelatnici naše Službe za pomoć na cesti pri ruci.

Svakim danom od 0 do 24 sata Služba pomoći na cesti AK Dalmacija pomoći će vam u osposobljavanju vozila za vožnju ili ukoliko je to potrebno – za odlazak do prvog servisa. Bilo da se radi o dijagnozi kvara, popravku, istakanju i zbrinjavanju pogrešno utočenog goriva ili otvaranju zaključanog vozila, stručno osoblje pružiti će vam kvalitetnu uslugu. Uslugu pomoć na cesti član može koristiti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom član upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na besplatni telefon 1987 zatražio pomoć na cesti i sačekao pružanje usluge.

NAKNADA ZA USLUGE

PAUŠAL dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 230,00 kn
PAUŠAL istakanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) 350,00 kn
PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila - klasično (do 60 minuta rada i do 20 km) 300,00 kn
PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila - s elektroničkim blokadama (do 60 minuta rada i do 20 km) 500,00 kn
Do 30 minuta rada mehaničara na cesti 90,00 kn
Cijena dodatnog kilometra 6,60 kn

OPĆE ODREDBE

 • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju se 30%.
 • Za čekanje stranke više od jednog sata obračunava se 60 kn po započetom satu i naplaćuje se od korisnika usluge.
 • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.
 • HAK posebnim korisnicima sukladno zaključenom ugovoru može odobriti popust na naknade definirane ovim pregledom.
 • U iznose naknada nije uračunat PDV.

NAJČEŠĆA PITANJA

 • Kako se računa obračun kilometraže?

  Obračun kilometraže za usluge otklona kvara na vozilu na cesti računa se za dolazak na intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.

 • Što ukoliko dođe do otkaza usluge?

  Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.

 • Tko plaća ugrađene dijelove u vozilo?

  Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge (stranke).

Ostale usluge

 • Učlani se u naš autoklub i ostvarite pravo na brojne pogodnosti!

Developed by MID export - import d.o.o. 2016.