PREGLED USLUGE

Dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu potrebno je imati kada se koristite tuđim vozilom. Služi kao dokaz da vozilo nije otuđeno već da se vozač njime služi uz pristanak vlasnika.

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Vlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja punomoći. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kad korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu. Dozvola se izdaje odmah i vrijedi najviše godinu dana.

POTREBNI DOKUMENTI

 • dokumenti Osobna iskaznica vlasnika vozila
 • dokumenti Prometna dozvola
 • dokumenti Osobna iskaznica ili putovnica korisnika

NAKNADA ZA USLUGE

Trošak izdavanja punomoći 60,00 kn

PRIKAZ PUNOMOĆI

Punomoć upravljanja tuđim vozilom u inozemstvu

DODATNI ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE

 • Dodatni zahtjevi za fizičke osobe

  Vlasnik vozila treba doći osobno sa svojom osobnom iskaznicom, prometnom dozvolom vozila kao i korisnik vozila koji predočuje važeću putovnicu i vozačku dozvolu. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu. Vlasnik vozila ne mora biti prisutan ukoliko korisnik posjeduje ovjerenu punomoć.

 • Dodatni zahtjevi za pravne osobe

  Predstavnik pravne osobe treba donijeti prometnu dozvolu vozila, putovnicu korisnika, te pečat pravne osobe. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

 • Dodatni zahtjevi za korisnike leasinga

  Za izdavanje dozvole potrebno je donijeti presliku ugovora o leasingu, prometnu dozvolu vozila, putovnicu korisnika, pečat pravne osobe ili osobnu iskaznice fizičke osobe, ovisno o nositelju leasinga. Dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument. Putovnica je obvezna kad se dozvola izdaje stranom državljaninu.

  Nakon izdavanja, dozvolu obavezno trebate odnijeti u leasing kuću na potpis i ovjeru. Ukoliko dozvola nije ovjerena potpisom i pečatom leasing kuće navedena nije važeća.

Ostale usluge

 • Učlani se u naš autoklub i ostvarite pravo na brojne pogodnosti!

Developed by MID export - import d.o.o. 2016.